За нас

Юнипест контрол

 
Фирма „Юнипест Контрол“ ЕООД е основана в гр. София през 1993. Специализирана е в продажбата и дистрибуцията на пестициди и биоциди,контрол на складови и битови вредители,разработване на проекти и програми за интегриран контрол.

 

"Юнипест Контрол" ЕООД е изключителен представител и дистрибутор за България на
 

Основна дейност

Продажба на препарти за масова и професионална употреба
Обработки за контрол на складови вредители
Обработки за контрол на битови вредители

Пазари

Продажба на препарати за масова употреба чрез дистрибутори, агроаптеки и магазини за бита: Продажба на препарати предназначени за професионална употреба на компании специализирани във фумигации и ДДД обработки: Предоставяне на услуги по целогодишни (абонаментни) или инцидентни обработки срещу складови и битови неприятели (дезинсекция, дератизация, фумигация и дезакаризация ) на :

Органиграма на структурата


Юнипест контрол ЕООД