Услуги

Какви услуги предлагаме

Към фирма Юнипест Контрол е изградена група за контрол на битови и складови неприятели. Основната и дейност е внедряване на най-новите, световни достижения в областта на пест-контрола: препарати, техника, биологична борба, интегрирани методи, съобразявайки се с екологичните фактори.

Групата се състои от висококвалифицирани специалисти (агрономи, технолог-обгазители, пест-оператори, биолог). Същата е оборудвана с най-съвременна техника и апаратура, позволяваща прилагането на най-новите методи за интегрирана борба с вредителите.

Извършва абонаментни и еднократни :
- обемни аерозолни обработки срещу комари, мухи, пататаци и др.;
- площни обработки срещу кърлежи;
- влажни дезинсекции на силозно-складови стопанства, мелници, фуражни заводи и други предприятия и фабрики;
- контрол на популациите на битови вредители и гризачи в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, жилищни, административни, обществени, търговски и промишлени сгради;
- разработва програми за комплексна интегрирана борба в обекти от хранително- вкусовата промишленостЗащо да ни се доверите

Наши клиенти са търговско административни сгради, болнични заведения, хранителни вериги, ресторанти, преработващи предприятия и такива от хранително-вкусовата промишленост в София и страната.

Юнипест Контрол работи съвместно с най-големите и доказани компании в страната, специализирани в мащабни обемни дезинсекции и фумигации на зърно, тютюн, фуражи, билки, хранителни продукти и др