Паякообразни

Кърлежи

Кърлежите (Ixodoidea) са малки паякообразни, хранещи се чрез кръвосмучене от бозайници, птици, а в някои случаи и влечуги и земноводни. Те са важен вектор за разпространението на много инфекциозни болести.

повече»