Фумиганти

МАГТОКСИН ПЕЛЕТИ

Идеалният препарат за фумигиране на зърно и други продукти при ниски температури, когато никакъв друг фумигант не е ефективен.

Магтоксинът съдържа 66 % Магнезиев фосфид, амониев карбамат и парафин и се предлага под формата на пелети от 0,6 гр. всяка разположени в алуминиеви бутилки от 1 кг.

Употреба
Изключително ефективен срещу много голям набор от складови неприятели, техните яйца и ларви:
Житна гъгрица (Sitophilus granaries)
Оризова гъгрица (Sitophilus oryzae)
Зърнов бръмбар (Criptolestes ferrogineus)
Ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum)
Суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis)

Начин на действие
При взаимодействие на препарата с атмосферната влага магнезиевият фосфид се разлага ( много по-бързо от алуминиевия фосфид ), като реакцията протича при всякакви температури и се отделя фосфороводород ( една пелета от 0,6 гр. освобождава 0,2 гр. газ).

Ето защо Магтоксинът се употребява в ситуации, когато се работи при ниски температури или се налага за кратко време да се постигне висока концентрация на фофороводород (при недобра херметизация или недостиг на време за експозиция при спешно експедиране на стока). Максималната концентрация на фосфороводород при Магтоксин пелети се достига едва след 24-36 часа. 

Приложение
Магтоксинът се прилага при фумигации на зърно, ориз, слънчоглед, царевица, рапица, соя, фъстъци, фуражни продукти и др. в силози, складове, контейнери, кораби и други помещения, предназначени за тяхното съхранение.
Пелетите се разлагат по-бързо от таблетките, поради по-малката си маса и по-голяма повърхност,контактуваща с въздуха. Те могат равномерно да се разпределят в обема на обработваната продукция, да се поставят ръчно или от автомат по лентата на редлера при зареждане на силози със зърно. Ако се поставят със сонди, позволяват по-лека работа,спестяват време и дават възможност за залагане на препарата на по-голяма дълбочина, заради по-малкия диаметър на тръбите, които проникват по-лесно в слоя със зърно.

Разходна норма:
25 -30 пелети на тон зърно. Карантинен срок – 30 -45 дни за зърно, 60 дни за брашно.

Токсичност:
ЛД50 ( орално за плъх ) = 9,4 мг/кг ж.т.

Необходимо време за експозиция при различни температури

Температура     Магтоксин пелети
Под 5 ®С до 15 дни
5-10 ®С 4 дни
11-15 ®С 3 дни
16-25 ®С 3 дни
Над 25 ®С 3 дни    

Предимства:
- Разлага се напълно и бързо и не остават остатъци от препарата.
- Може да се използва при ниски температури и по-ниска влажност на въздуха
- По-бързо дегазиране в сравнение с другите фумиганти.

Производител:
Деция-Дегеш, Германия
 Този продукт е подходящ за следните вредители: