Фумиганти

МАГТОКСИН ПЕЛЕТИ

Идеалният препарат за фумигиране на зърно и други продукти при ниски температури, когато никакъв друг фумигант не е ефективен.

повече»

МАГТОКСИН ПЛОЧКИ

Магтоксин плочки съдържа 56 % магнезиев фосфид в уникална формулация поместена в инертна матрица под формата на неогъваема плочка покрита от двете страни с пропусклива атмосферната влага хартиена обвивка и запечатана с непропусклива фолиева торбичка.

повече»


ФОСТОКСИН ПЕЛЕТИ

Идеалният и икономичен препарат за фумигиране на стоки при нормални температури. Препаратът съчетава класическата алуминиева основа при фосфороводородните препарати с преимуществата на пелетната форма, за по-пълно и бързо разлагане.

повече»

Деция Газ Екс-Б (торбички,верижка )

Концепцията на Деция Газ Екс-Б позволява комбинирането на 57 % алуминиев фосфид в уникална формулация съчетана с инкорпориран абсорбен материал, който спомага за по-бавното и устойчиво разлагане на препарата поместени в специална паромембранна TYVEK торбичка.

повече»