Бозайници

Плъхове

Плъховете (на латински: Rattus) са род мишевидни гризачи. В България са два виада 2 (черен и сив). Раждат 2-4 пъти годишно по 6-10 до 17 малки. Хранят се както с растителна, така и със животинска храна. 

повече»

Мишки

Мишките (на латински: Mus) са род дребни гризачи. Домашната мишка (Mus musculus) е типичен представител на рода и се счита за втория най-разпространен вид бозайник на Земята след човека.

повече»


Полевки

Полевките са гризачи,  разпространени по целия свят и са представени от 8 вида в България. Обикновената полевка  има повсеместно разпространение у нас, особено в равнинните райони. Тя е всеяден гризач, макар да предпочита люцерната и детелината. 

повече»

Къртици

Къртиците (Talpa) са род дребни бозайници. В България е широко разпространена европейската къртица (T. europaea). Предните ѝ крайници са с лопатовидна форма които ѝ позволяват да се движи бързо под повърхността на почвата, където изкопава дълги проходи. Храни се с ларви на насекоми.

повече»